Odfrankowanie to potoczne i bardzo uproszczone określenie procedury, w ramach której dochodzi do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, a zatem takich, które odnoszą się do ustalania wysokości udzielonego kredytu i spłacanych rat.

Klauzule te uznane są za niedozwolone i z mocy prawa od samego początku nie są wiążące dla kredytobiorcy - konsumenta.

W wyniku odfrankowania Bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat oraz zmiany sposobu rozliczania umowy na przyszłość. Spłata kredytu odbywa się bowiem tylko na podstawie LIBOR+marża banku, które są stosunkowo niskie. Odfrankowanie przy kredycie wartości 300 tys. zł daje oszczędność rzędu 250 tys.

Odfrankowanie kredytu 

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Zawierając umowę o kredyt w banku zostałeś zmuszony do wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Mamy dobrą wiadomość - wpłacone pieniądze mogą być do odzyskania!

Zapadają kolejne korzystne wyroki dla kredytobiorców. Sądy i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów są zgodę co do tego, że banki wprowadzały bezskuteczne postanowienia do umów kredytowych.

Dotyczy to zarówno kredytów we frankach, jak i każdej innej walucie, w tym w złotych.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie sprawdzimy czy masz szansę na odzyskanie sporej kwoty! 

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej jest możliwe, gdy uznamy, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które nie wiążą stron i określają główne ich świadczenia. Nie może bowiem obowiązywać umowa, w której nie ma najważniejszych postanowień. W umowie kredytowej najważniejsze postanowienia to te, które określają wysokość udzielanego kredytu i sposób spłaty.

Pojawiają się pierwsze wyroki sądów stwierdzające nieważność całych umów kredytów frankowych.

Czym skutkuje stwierdzenie nieważności umowy?Każda strona musi zwrócić drugiej stronie to, co otrzymała. Kredytobiorca zwraca więc wypłacony mu kapitał, a Bank zwraca wszystkie dokonane dotychczas wpłaty. W zależności od sytuacji po wzajemnym potraceniu albo Bank musi coś dopłacić kredytobiorcy albo kredytobiorca musi dopłacić, by rozliczyć się całkowicie z bankiem!

Unieważnienie umowy kredytowej

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Wyślij

Wyślij nam Twoją umowę wraz z aneksami do wstępnej analizy.

Przygotujemy w Twoim imieniu pozew i zapewnimy pełne wsparcie na etapie postępowania sądowego.

Pozew

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Ocenimy możliwości pwoodzenia w Twojej sprawie!

Przeprowadzimy w Twoim imieniu procedurę reklamacyjną i rozmowy polubowne z bankiem.

 

Procedura reklamacyjna

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Prześlij nam umowę do bezpłatnej wstępnej analizy.

Nasz analityk wyliczy wysokość zadpłaty i saldo przy unieważnieniu kredytu.

Sprawdzimy czy do odzyskania jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Analiza umowy

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium

Banki umieszczały w umowach klauzule niedozwolone.

Sprawdź czy Twój kredyt można unieważnić albo "odfrankować"!

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Unieważnienie kredytu frankowego.

Odfrankowanie i odzyskanie nadpłaty.

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

odfrankowanie, unieważnienie umowy, kredyt frankowy, frankowicze, kancelaria frankowa, Kancelaria Poznań, Jarocin, Środa Wlkp., Śrem; MBank S.A. (dawniej BRE Bank), Millennium Bank S.A., Raiffeisen Bank, Santander Bank (dawniej BZ WBK S.A. KredytBank), Getin Bank, GE Money Bank, ING Bank, PKO BP,  BPH, wyrok TSUE Frankowicze; LIBOR + marża

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank
Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank
Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Skontaktuj się z nami